Training en coaching

We streven naar verandering, dit doen we door het delen van kennis. We inspireren nieuwe generaties om hun verbeeldingskracht te gebruiken en met betere oplossingen te komen dan we nu hebben.

Samen naar een betere toekomst!

Kennisoverdracht vinden wij belangrijk! We geven onder andere trainingen en coachingssessies op het gebied van innovatie, circulariteit, industrialisatie en modulair bouwen.

Samen met de Nieman Academie ontwikkelen we trainingen waarmee wij circulair ontwerpen en bouwen voor verschillende doelgroepen inzichtelijk en uitvoerbaar maken.

"Learning is an experience, everything else is just information"
- Albert Einstein
Peter Kuindersma Innovator & Systems Integrator
Heeft u behoefte aan een coachingssessies op het gebied van innovatie, circulariteit, industrialisatie en modulair bouwen?
Samen komen we verder
Neem dan contact met mij op