Advies

We geven antwoord op de vragen van vandaag en morgen.

Stilstand is achteruitgang

Pro-actief meedenken en adviseren zit in onze genen. Onze expertise op het gebied van innovatie, cirulariteit, industrialisatie en modulair bouwen zetten we graag in om uw vraagstuk te helpen oplossen.

Voor bedrijven is het zinvol om te vernieuwen – innoveren dus. Maar hoe doen we dat en waar beginnen we? Ingenii ondersteunt bedrijven bij het realiseren van een innovatieklimaat. Vanuit ambities en visie bepalen we samen een innovatiestrategie. Op basis van deze strategie stellen we de juiste innovatieprojecten vast en richten we innovatieteams in.

"Als ik het even niet meer weet, doe ik altijd een stapje vooruit"
- Loesje
Peter Kuindersma Innovator & Systems Integrator
Meer informatie over innovatieadvies?
Neem dan contact met mij op!
Maak een afspraak