Productontwikkeling

We zijn gedreven om oplossingen te vinden die bijdragen aan een betere, duurzame en circulaire manier van bouwen.

Thinking together for a better future

Zo geven we antwoord op de vragen van vandaag, van morgen en vragen in de toekomst. We dagen onszelf en onze klanten uit om barrières te doorbreken, het onmogelijke voor te stellen en ideeën om te zetten in daden.

Bij productontwikkeling wordt een idee of concept technisch uitgewerkt tot een concreet product. Bij Ingenii faciliteren we het proces, van concept tot en met prototype. We begeleiden dit ontwikkelproces en maken onder andere gebruik van de Systems Engineering (SE) methodiek.

Systems Engineering methodiek

SE is een interdisciplinaire benadering die zich richt op het realiseren van succesvolle systemen. Bij SE ligt focust op het definiëren van klantbehoeften en de gevraagde functionaliteit vroeg in de ontwikkeling, het vastleggen van de eisen, de ontwerpsynthese en systeemvalidatie bij het beschouwen van het complete vraagstuk. Doel van deze methodiek is om een product te ontwikkelen dat uiteindelijk voldoet aan alle eisen, criteria, randvoorwaarden en gebruikersbehoeften

In ons ‘Innovatiecentrum voor onderzoek en beleving’ hebben we ruimte om te brainstormen, te verkennen, te onderzoeken, te bouwen en te experimenteren. Een inspirerende omgeving waar kennisontwikkeling en kennisdeling een feestje wordt.

"Designing a product, is designing a relationship"
- Steve Rogers
Peter Kuindersma Innovator & Systems Integrator
Meer informatie over productontwikkeling?
Neem dan contact met mij op!
Maak een afspraak