Onderzoek biobased materialen

In ons innovatiecentrum wordt onderzoek gedaan naar biobased materiaal. Een biobased materiaal is een materiaal dat opzettelijk is gemaakt van stoffen die zijn afgeleid van levende organismen zoals bijvoorbeeld vlaswol/-isolatie, hennep(-jute), grasvezel, schapewol, houtvezel en cellulose. Deze materialen zijn composteerbaar en soms ook bioafbreekbaar.

Onderzoek naar biobased materialen

 

Onderzoek innovatieAanleiding

Nederland staat voor een grote opgave. In 2030 mag bij het bouwen van woningen nog maar de helft van de huidige primaire grondstoffen worden gebruikt. Vanaf 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Eén van de mogelijkheden om een circulaire bouw te realiseren is het vervangen van de huidige primaire grondstoffen door biobased alternatieven.

Biobased bouwmaterialen worden al jaren toegepast echter van echte opschaling is nog geen sprake. Onderzoek naar de eigenschappen van deze materialen en de mogelijkheden in diverse toepassingen is van groot belang om tot opschaling te komen. Kennisoverdracht mag daarbij niet ontbreken. Ingenii Bouwinnovatie zet zich samen met Nieman Raadgevende Ingenieurs in om opschaling van biobased grondstoffen in de bouw mogelijk te maken.

Project:

Materialen waar onderzoek naar wordt gedaan: vlaswol/-isolatie, hennep(-jute), grasvezel, schapewol, houtvezel en cellulose.

Samenwerking en kennisdeling

Ons onderzoek is gericht op verbinding, samenwerking en kennisdeling. Het innovatiecentrum is dé plek waar we met betrokkenen in gesprek gaan én in actie komen om circulaire details te ontwikkelen. Hiermee bieden we toegevoegde waarde aan een belangrijke behoefte in de bouw.

Onze doelstellingen

  • Verminderen van gebruik van grondstoffen (reduce)
  • Gebruik hernieuwbaar; circulaire en/of biobased materiaal
  • Design for re-use / design for disassembly (losmaakbaarheid)
  • Minimaliseren van de milieu-impact door een integrale benadering waarbij ook zaken als wind- en waterdichtheid, geluidwering en brandveiligheid worden meegenomen
  • Standaardisatie, industrialisatie en opschaalbaarheid

Wilt u meer weten over dit onderzoek of over andere innovaties? Neem gerust contact op.

Wij horen graag van u!

"An idea that's developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea. "
- Edward de Bono
Peter Kuindersma Innovator & Systems Integrator
Samen Innoveren?
Bel voor meer informatie of maak een afspraak in ons innovatiecentrum voor onderzoek en beleving!
Maak een afspraak