Beslisboom hoogwaardig hergebruik produkten

Hergebruik trappen

Ontwikkeling van de beslisboom hoogwaardig hergebruik.

Casus

Circulair bouwen daagt de markt uit om bouwelementen en –componenten direct één op één hoogwaardig her te gebruiken. Kwaliteitstoetsing van her te gebruiken bouwproducten is relatief nieuw. Doordat deze producten direct van de sloop, naar opslag of een (nieuw)bouwproject gaan, zijn ze niet (meer) voorzien van een kwaliteitsverklaring of CE-markering. Hoe bepalen we de kwaliteit van deze 2e of 3e hands bouwproducten in relatie tot kwaliteitsborging en wet‐ en regelgeving?

Het resultaat is een eerste uitwerking van een praktisch hulpmiddel voor de kwaliteitstoetsing van (mogelijk) her te gebruiken bouwproducten voor alle betrokken partijen.

Hergebruik

Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Circulaire oplossingen zijn nodig voor een drastische verandering in onze gebouwde omgeving. Hoogwaardig hergebruik van materialen en producten is daarom noodzakelijk. Maar hoe doe je dat dan? Welke producten zijn goed herbruikbaar? Hoe kom je tot een nieuwe toepassing van producten? Of hoe ga je om met regelgeving en beoordeel je de kwaliteit van herbruikbare producten?

Ingenii Bouwinnovatie heeft een bijdrage geleverd aan het ‘Leertraject voor de ontwikkeling van de beslisboom hoogwaardig hergebruik’.

Lees meer

Informatie over dit leertraject staat op cirkelstad.nl.

Peter Kuindersma Innovator & Systems Integrator
Wilt u meer weten over hoogwaardig hergebruik en/of innovatieve circulaire oplossingen?
Neem dan graag contact op met Peter Kuindersma
Neem contact op