Losmaakbare en remontabele details

Losmaakbaarheid
Nieuws

Losmaakbaarheid. Een term die binnen een circulaire economie veel wordt gebruikt. Losmaakbaarheid is nooit een doel op zich, maar een middel om vervanging en hergebruik mogelijk te maken. Om losmaakbaarheid en remontabel bouwen te stimuleren is het wenselijk om duidelijke handvatten te hebben voor de ontwikkeling van losmaakbare detaillering.

In de praktijk blijkt dat er nu nog maar beperkte mogelijkheden zijn om echt losmaakbaar én bouwtechnisch, bouwfysisch en constructief verantwoord te bouwen.

Wat moet worden voorkomen is dat projecten worden gerealiseerd die goed losmaakbaar zijn, maar die bijvoorbeeld luchtdicht, brandveilig of constructief niet honderd procent in orde zijn.

Ingenii Bouwinnovatie doet momenteel onderzoek naar losmaakbare en remontabele detaillering. Dit doen we aan de hand van kennis en ervaring, voorbeeldprojecten en best practices.

We willen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Hoe maak je nu goede losmaakbare en remontabele details?
  • Wat zijn do’s, wat zijn don’ts?
  • Waar loop je in de praktijk tegen aan en hoe los je het op?
  • Wat zijn aandachtspunten?
  • Waar zijn nog geen oplossingen voor?

Dit onderzoek borduurt voort op de Meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 (DGBC) én het ISSO rapport ‘Circulariteit in referentiedetails’.

Meer informatie over dit onderzoek? Neem gerust contact op met Peter Kuindersma!