Partner Cirkelstad Harderwijk

We delen kennis en ervaring om samen op te schalen naar een circulaire economie.
Ingenii is Partner cirkelstad Harderwijk
Nieuws

Willen we opschalen een circulaire economie dan is het delen van kennis en ervaring essentieel. Vertrouwen en samenwerking zijn hierbij de belangrijkste voorwaarden. Dit is reden dat we bij het netwerk van Cirkelstad zijn aangesloten.

Vanaf november 2021 zijn wij partner van cirkelstad Harderwijk

De gemeente Harderwijk is ambitieus op het gebied van circulariteit. Zij wil namelijk bestaande en toekomstige gebiedsontwikkeling circulair uitvragen, ontwerpen en bouwen. Om stappen te maken naar deze ambitie, starten we samen met de gemeente verschillende pilotprojecten voor gebiedsontwikkeling en woningbouw.

Nederland staat voor een grote opgave. In 2030 mag nog maar de helft van de huidige primaire grondstoffen worden gebruikt bij het bouwen van woningen. Vanaf 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Circulariteit is één van de vier pijlers van de Duurzaamheidsvisie van de gemeente Harderwijk. De bouwsector staat daarmee voor een grote uitdaging want momenteel worden veel grondstoffen verwerkt en wordt veel afval geproduceerd.

Ingenii doet onder andere onderzoek naar biobased materialen. Met onze kennis kunnen we samen met de ambitie van Cirkelstad Harderwijk aan de slag!

Kijk op Cirkelstad

Cirkelstad logo