Test- en demohuis

Artikel

Onderweg naar meer circulariteit in de bouwsector

Vanuit de overheid is de richtlijn gepresenteerd om voor nieuwe woningen de milieuprestatie-eis voor gebouwen per 1 januari 2025 van 0,8 naar 0,5 te verlagen. Voor nieuwe kantoren wordt de eis 0,85 waar dat nu nog 1,0 is. Circulair bouwen is de oplossingsrichting voor verduurzaming van de sector.

Veel bedrijven zijn volop bezig met circulariteit met als doel een zo duurzaam mogelijke gebouwde omgeving. Losmaakbaarheid bijvoorbeeld, ontwikkelt zich tot één van oplossingen binnen de circulaire bouw: dat wat vast zit, kunnen demonteren voor (her)gebruik, liefst zo hoogwaardig mogelijk. Ook biobased isolatie (wol, houtvezels, katoen, hennep, vlas en kurk) wordt steeds vaker toegepast. Hiermee realiseren we stap voor stap een steeds lagere milieu-impact.

Mooie ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. Want hoe sluiten thema’s als circulariteit, bouwfysica (bijvoorbeeld luchtdichtheid en brandveiligheid) en regelgeving op elkaar aan?

Bij geloven dat innovatie een oplossing biedt voor allerlei complexe vraagstukken. En wij zouden Ingenii Bouwinnovatie niet zijn als we niet samen met een aantal partners van een idee werkelijkheid maken, waarbij drie grote thema’s aan elkaar worden gekoppeld en waarmee we een brug slaan naar de circulariteitsbehoefte in de bouwsector.

Het test- en demohuis

Middenin ons InnovatieCentrum voor Onderzoek en Beleving staat een houten huis waarmee circulariteit, losmaakbaarheid, luchtdichtheid én het gebruik van biobased materiaal zichtbaar en tastbaar wordt!

 

 

 

  • Het test- en demohuis is ontworpen door Ingenii Bouwinnovatie. De technische uitwerking, productie van de prefab onderdelen en montage van de elementen is uitbesteed aan Ecohûs Frieslând, bouwer van ecologische en energiezuinige prefab woningen. Het huis is gemaakt van FSC gecertificeerd hout en biobased isolatiemateriaal. Het materiaal is beschikbaar gesteld door Oldenboom, houthandel voor duurzame bouwmaterialen.
  • De uitsparingen in de voor- en kopgevels zijn geschikt voor losmaakbare elementen;
  • Het voorgevel element is demontabel en eenvoudig te vervangen;
  • Op de buitenzijde kan losmaakbare gevelbekleding worden aangebracht;
  • Het huisje is volledig demontabel en eenvoudig verplaatsbaar.

Kortom: de opstelling biedt inzicht in het toepassen van circulariteit en hoe we dit kunnen concretiseren in een project

Onderzoek en doelstellingen

Met de onderzoeksvraag ‘Hoe kun je circulair en losmaakbaar detailleren met biobased materialen én rekening houden met bouwfysica en regelgeving?‘ zijn we dit project gestart.

Met het test- en demohuis kun je bijvoorbeeld:

  • Onderzoek doen naar losmaakbaarheid en demontabel bouwen;
  • Kennis opdoen en leren door het uitvoeren van experimenten op het gebied van luchtdichtheid;
  • Kennisdelen in de vorm van trainingen over bijvoorbeeld biobased bouwen, losmaakbare constructies en circulair detailleren;
  • Demonstreren – bijvoorbeeld het presenteren van materialen en constructies;
  • Beleving: Het laten ervaren van luchtstromingen als gevolg van luchtlekken.

In het voorbeeld hieronder demonstreren we bijvoorbeeld luchtdoorlatendheid op verschillende manieren. Een van onze partners is Retrotec, leverancier van de meetapparatuur voor luchtdichtheid waarmee we onder andere dit onderzoek kunnen doen.

 

Het concept ‘van theorie naar praktijk’ draagt uit waar we bij Ingenii Bouwinnovatie voor staan: onderzoeken, ontdekken, experimenteren, leren, kennisdelen, coachen en inspireren. Hiermee legt het onderzoek een directe link naar de andere activiteiten en projecten binnen Ingenii Bouwinnovatie.

Onze partner BuildinG werd zo enthousiast van deze ontwikkeling dat eenzelfde test- en demohuis is geplaatst in het innovatiecentrum van @Hanze Hogeschool in Groningen.

Informatie en trainingen

Wil je het test- en demohuis komen bekijken? Wil je een bijdrage leveren aan het onderzoek? Wil je jouw materiaal demonstreren? Of wil je er gewoon wat meer over weten? Neem dan contact op met Peter Kuindersma. Hij hoort graag van je!

En wil je (meer) leren over losmaakbaar detailleren, circulair bouwen of biobased materiaal en de toepasbaarheid in bouwprojecten? Kijk dan eens in de agenda van onze collega’s van Nieman Academie. Voor begin volgend jaar staat een aantal trainingen rondom het thema circulariteit in de bouw in de planning. Hier in Harderwijk!

Samenwerkende partners Test- en demohuis