Driving force
of innovation

Grote maatschappelijke uitdagingen zorgen voor een uitdagende bouwopgave. Wij geloven dat innovatie een oplossing kan bieden voor deze complexe vraagstukken. Als drijvende kracht voor innovatie zorgen wij voor een systematische aanpak van idee tot realisatie.

Innovatiecentrum
voor onderzoek en beleving

Samen met onze klanten ontstaan nieuwe perspectieven waarin kennis, kunde, talent en ervaring worden gebundeld. In ons Innovatiecentrum, voor onderzoek en beleving, komen we tot onverwachte, creatieve oplossingen die zorgen voor de ontwikkeling van nieuwe producten, concepten en systemen voor de uitdagingen van vandaag.
Laten we samenwerken om te innoveren!
Ingenii is Partner cirkelstad Harderwijk

Cirkelstad Harderwijk

HARDERWIJK – Nederland staat voor een grote opgave. In 2030 mag nog maar de helft van de huidige primaire grondstoffen worden gebruikt bij het bouwen van woningen. Vanaf 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Circulariteit is één van de vier pijlers van de Duurzaamheidsvisie van de gemeente Harderwijk. De bouwsector staat daarmee voor een grote uitdaging want momenteel worden veel grondstoffen verwerkt en wordt veel afval geproduceerd. Lees verder op onze Kennisbank.

Het Ingenii innovatieproces

Stap 1 - Een reden om te innoveren
Er is een reden is om te innoveren. Dat kan zijn het verbeteren van de concurrentiepositie, het efficiënter maken van het proces, de vraag naar nieuwe concepten of producten of een drive om te vernieuwen.
Innovatie Ingenii
Stap 2 - Kom tot de kern
Begin met analyseren: waarom innoveren? Wat is het probleem? Definieer de kern: wat is de uitdaging? Wat willen we bereiken? Wat zijn vervolgens de kaders en randvoorwaarden?
Stap 3 - Brainstorm
De brainstorm is de start van het creatieve proces; bij voorkeur bij en onder begeleiding van Ingenii.
Innovatie - Hal experience Lab
Stap 4 - Onderzoek
Analyseren, verkennen, ontdekken en onderzoeken van diverse oplossingsrichtingen.
Stap 5 - Selectie van oplossingsrichtingen
Maken van een selectie van oplossingen en toetsen (verificatie/validatie) van gekozen richtingen.
Innovatie - Hal experience Lab
Stap 6 - Van idee naar concept
Het idee wordt met de kennis uit voorgaande stappen uitgewerkt tot een concept.
Stap 7 - Prototyping
Start met experimenteren en ontwikkelen om tot een prototype te komen.
Stap 8 - Testen: verifiëren en valideren
Gebruik van prototype om te testen. Gaat het werken en voldoet het aan de eisen en wensen? Waar nodig wordt het ontwerp aangepast.
Stap 9 - Evaluatie en borging
Ongeacht de uitslag is er nieuwe kennis opgedaan. Het proces is nooit voor niets geweest, er is geleerd en er is nauwe samenwerking geweest. Opgedane kennis worden vastgelegd en overgedragen.
Stap 10 - Produceren en toepassen
Het daadwerkelijk produceren en toepassen van het product of het concept. Dat vrijwel altijd door de klant gebeurt.

Tijd voor innovatie?

We zijn gedreven om oplossingen te vinden die bijdragen aan een betere, duurzame en circulaire manier van bouwen. Zo geven we antwoord op de vragen van vandaag, van morgen en vragen in de toekomst.
Meer informatie Contact opnemen

Recente ontwikkelingen

Training

Cursus Circulair Bouwen

De circulaire toekomst vraagt om een nieuwe manier van bouwen. Doe je mee? We starten op 29 september 2023
Lees meer
"An idea that's developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea. "
- Edward de Bono
Whitepaper

Consumenten over houten woningbouw

Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen heeft een groot onderzoek afgerond naar de waardering van houten woningbouw
Lees meer
Artikel

Hout doet iets met de psyche

Eerste resultaten Lente-akkoord 2.0 Themagroep Consumentenwaardering Houtbouw
Lees meer
Nieuws

Circulair Bouwen – van ambitie naar praktijk

Lees meer
"A person who never made a mistake never tried anything new."
- Albert Einstein

Het verhaal achter
Ingenii Bouwinnovatie

Een continue zoektocht naar vernieuwing op weg naar een betere leefomgeving. Dat is de drijfveer achter Ingenii. Passie voor technologie en innovatie zet Ingenii in om maatschappelijke uitdagingen binnen de gebouwde omgeving op te lossen.
Driving force of innovation
Together with our clients and parties involved, we join forces and knowledge to come up with solutions that will inspire, motivate and bring highly needed change.
Lees meer
Challenge accepted
We vision to share knowledge and nurture talents for change and to inspire new generations to use their imagination to come up with better solutions than we have now.
Lees meer
It ain't logic
Managed "trial and error" in our experience- and test center leads to unexpected, creative solutions that support the development of new products, concepts, and systems for today's challenges.
Lees meer

Samen innoveren?

Bel ons voor meer informatie of maak een afspraak in ons innovatiecentrum voor onderzoek en beleving!
Maak een afspraak
Peter Kuindersma Innovator & Systems Integrator