Acoustic experience Lab

In deze akoestische studio kan de ontworpen akoestiek van een ruimte of zaal vóór uitvoering van de (ver)bouw 3D beleefd worden!

Acoustic Experience Lab

Bij geluid en akoestiek gaat het uiteindelijk om luisteren. Wij luisteren in ons werk naar geluiden in de omgeving, gebouwen, studio’s en zalen. Daarna wordt er gemeten, gerekend en geadviseerd om te komen tot de vereiste of gewenste situatie. Dit wordt vaak met een rapport vol getallen en figuren onderbouwd. Het Experience Lab maakt het mogelijk om die vereiste of gewenste situatie te beluisteren voordat deze bestaat. Dit gebeurt in een virtuele omgeving met 3D ‘immersive sound’.

Hierbij kan bijvoorbeeld een toekomstige stedenbouwkundige situatie, het effect van akoestische voorzieningen in een bedrijfshal, een nieuw te bouwen concertzaal of het effect van een grote restauratie of herinrichting van een kerk voor uitvoering worden beleefd. De toekomstige situatie kan vooraf beluisterd en vergeleken worden met de bestaande situatie. Ook kan in het experience lab met behulp van de aanwezige actieve virtuele akoestiek op gehoor bepaald worden welk uitgangspunt voor een nieuwe situatie of ruimte het beste past.

 

"What you hear is what you get"
- Jan Bril

Time-lapse bouw Experience Lab

Het Experience Lab

Ingenii Bouwinnovatie en Het GeluidBuro, beiden onderdeel van de Nieman Groep, hebben samen met Geluid en Interieur B.V. het lab ontwikkeld.

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben de volgende bedrijven een bijdrage geleverd aan het Experience Lab.

Peter Kuindersma Innovator & Systems Integrator
Benieuwd naar ons Experience Lab?
Maak een afspraak met Peter!
Afspraak maken