Onderzoek naar geluidbeleving in houtbouw

Wat is het verschil in beleving van geluid in een betonnen en een houten woongebouw?
Nagebootste woonkamer in het Experience Lab

Wat is het verschil in beleving van geluid in een betonnen en een houten woongebouw?

Artikel

Een van de onderzoeken die momenteel in het Experience Lab wordt uitgevoerd, gaat over het verschil in beleving van geluid in een betonnen en een houten woongebouw.

Houtbouw is momenteel volop in de belangstelling. Deze lichte constructies moeten wettelijk voldoen aan de zelfde geluid(isolatie)eisen als bij betonbouw. Maar ook al voldoen beide gebouwen aan de eisen in het Bouwbesluit, toch zou het heel goed kunnen zijn dat de geluidbeleving in een houten gebouw heel anders is dan in een betonnen gebouw. Het onderzoek moet uitwijzen of dit zo is en waar de verschillen dan zitten. Het gaat om zogenaamd ‘exploratief onderzoek’. Er kunnen dus zeer verrassende elementen naar voren komen.

Norm of beleving

Reden voor dit onderzoek is de overtuiging dat voldoen aan een norm niet altijd volstaat. Mensen moeten uiteindelijk prettig in een omgeving kunnen wonen of verblijven. De beleving is dus minstens zo belangrijk en wellicht belangrijker dan voldoen aan een norm. “Voor beleving geldt: het is wat het is”, zo zeggen Peter Kuindersma van Ingenii Bouwinnovatie en Jan Bril van Het GeluidBuro.

Basis voor het onderzoek zijn geluidopnamen in zowel een betonnen als een houten appartementengebouw, die beide voldoen aan de eisen. De opnames worden voorgelegd aan een panel, dat hierover een enquête gaat invullen.

Laagfrequente tonen

Eén verwachting is wel dat in een houten gebouw de laagfrequente tonen veel meer hoorbaar zullen zijn. De huidige eisen van geluidisolatie zijn daar niet op afgestemd.

Dit onderzoek naar het verschil in geluidbeleving is een eigen initiatief van Ingenii Bouwinnovatie, Het GeluidBuro en Nieman Raadgevende Ingenieurs. Zij haken daarmee in op de actualiteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Valerie Vos, student aan de TU Eindhoven.

Het onderzoeksrapport is hier na de zomer te downloaden.

Lees waarom dit onderzoek perfect in het Experience lab uitgevoerd kon worden!

 

Koen Temmink - Nieman Raadgevende Ingenieurs
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer weten over akoestiek van houtbouw?
Neemt u dan met Koen Temmink van Nieman Raadgevende Ingenieurs contact op.
Bel of mail Koen Temmink