Circulair ontwerpen, leveren en creëren

We gaan samen op zoek naar nieuwe, creatieve oplossingen, nieuwe technologieën, processen en materialen.
Stapel gebruikt hout

Van ambitie tot waarde creatie

In deze training gaan we op zoek naar nieuwe, creatieve oplossingen, nieuwe technologieën, processen en materialen.
Training

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen en gebouwdelen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.

Bij circulair bouwen ligt echter vaak de focus bij hergebruik en recycling, waar het met name gaat om het ‘winnen’ van grondstoffen en materialen uit bestaande bouw- en infrastructuren.

Helaas zijn er de komende decennia veel meer grondstoffen nodig dan er überhaupt vrijkomen uit sloop en demontage van gebouwen. We moeten dus op zoek naar nieuwe, creatieve oplossingen, nieuwe technologieën, processen en materialen.

Innoveren dus!

Maar…

  • Waar beginnen we dan? Hoe maken we de juiste keuzes?
  • Wat is de ambitie? En hoe komen we tot de juiste strategie?
  • Hoe creëer een omgeving waar we geïnspireerd worden, gemotiveerd en waar ideeën ontstaan?
  • Hoe stellen we de juiste teams samen en creëren we de juiste spirit?
  • Op welke wijze doen we onderzoek en gaan we experimenteren?
  • Hoe maken we ideeën concreet?
  • Welke business ontplooien of hoe creëren we waarde?
  • Kortom: hoe gaan we aan de slag met circulariteit?

Allemaal vragen waarop het antwoord vaak niet duidelijk is, maar waar het antwoord wel noodzakelijk is om de juiste vervolgstappen te kunnen zetten.

Deze 3-daagse training is een samenwerking tussen Ingenii Bouwinnovatie en de Nieman Academie. Beide onderdeel van de Nieman Groep

 

Training Circulair ontwerpen, leveren en creëren-Ingenii Bouwinnovatie en Nieman
Innoveren dus!
Doet u met ons mee?
Bekijk de training