Rapportage ‘Woningbouw in hout’

Hout is een middel om grote maatschappelijke uitdaging aan te gaan!
Rapportage Woningbouw in hout, juni 2021
Artikel

De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ gaat in op houtbouwsystemen voor sociale woningbouw, bouwkosten, bouwkundige en bouwfysische aspecten, milieu-impact, beschikbaarheid en bosbeheer. Ook geeft de rapportage tips voor een goede uitvraag.

Veel woningcorporaties willen gaan bouwen in hout. De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ gaat in op houtbouwsystemen voor sociale woningbouw, bouwkosten, bouwkundige en bouwfysische aspecten, milieu-impact, bosbeheer en beschikbaarheid. Ook geeft de rapportage tips voor een goede uitvraag. ‘Hier zijn wij heel blij mee’, zeggen Brabantse woningcorporaties van de Buyer Group Houtbouw.

In Nederland moet de woningbouwproductie de komende jaren fors omhoog. Tegelijkertijd is de bouw een grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-emissies. Houtbouw biedt een oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals CO2-reductie, versnelling van de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek. En draagt bij aan een circulaire bouweconomie.

Maar er zijn ook vragen, vooroordelen en knelpunten. Zoals: hoe zit het met de beschikbaarheid van hout? bouwkosten? houtprijs? milieu-impact? Met welke bouwtechnische, bouwfysische en installatietechnische aspecten moeten we rekening houden? Waar denken we aan als we houtbouw wilt uitvragen?

Rapportage Woningbouw in hout

De ‘Rapportage Woningbouw in hout’ gaat in op houtbouwsystemen voor de (sociale) woningbouw in Nederland. De scope is van seriematige grondgebonden woningen tot appartementsgebouwen van zes bouwlagen. Overall conclusie: je kunt prima concurrerend bouwen met hout en voldoen aan alle Bouwbesluit- en BENG-eisen. Er is voldoende duurzaam hout beschikbaar uit productiebossen. Bovendien is er bij houtbouw sprake van een stillere en schonere bouwplaats. Dat is een voordeel voor personeel op de bouwplaats en voor omwonenden.

Op 1 juni is de Rapportage gepresenteerd aan de acht Brabantse woningcorporaties die deelnemen aan de Buyer Group Houtbouw: ‘Wij zijn er blij mee. Dit biedt ons een goed handvat. Houtbouw creëert meerwaarde, en opschalen kan.’

Peter Kuindersma is een van de rapporteurs

Hij is enthousiast over deze rapportage omdat er in korte tijd veel kennis is gebundeld en omdat deze kennis praktisch toepasbaar is gemaakt voor woningbouwcorporaties!

 • Opdrachtgever:
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens PIANOo en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie,
  Irma Thijssen
 • Opdrachtnemer, coördinatie en uitvoering:
  Centrum Hout te Almere, Mariëtte Willems
 • Rapporteurs”:
  Thijs Luijkx | Bouwkosten-Watkostdebouwvaneenhuurwoning
  Peter Kuindersma | Ingenii Bouwinnovatie onderdeel Nieman Groep
  Helmer Weterings | Centrum Hout
  Mariëtte Willems | Centrum Hout
 • Klankbordgroep:
  Marieke Keyzer | Alwel
  Marco Bakx | Stadlander
  Joab Ventevogel | Stadlander
Peter Kuindersma Innovator & Systems Integrator
Wilt u meer weten over bouwen met hout?
Neemt u dan deel aan de module Circulair bouwen met hout of neem met mij contact op!
Bekijk trainingsinformatie