Hout doet iets met de psyche

Eerste resultaten Lente-akkoord 2.0 Themagroep Consumentenwaardering Houtbouw
Eerste resultaten Lente-akkoord Themagroep Consumentenwaardering Houtbouw
Artikel

“Hout doet iets met de psyche”, stelt Peter Kuindersma. Op verzoek van de themagroep consumentenbeleving deed hij de deskresearch voor een grootschalig belevingsonderzoek.

Hout in het zicht voelt comfortabel en verhoogt de productiviteit. Maar juist bij te veel hout in het zicht kan de hartslag toenemen en de hersenactiviteit neemt af. Kortom: “Hout doet iets met de psyche”, stelt Peter. Tijdens een sessie op de Platformbijeenkomst van het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen in november 2022 presenteerde hij de eerste resultaten van het onderzoek naar de Consumentenwaardering van Houtbouw.

Peter benadrukt dat er in de loop der tijd al heel veel is onderzocht op het gebied van hout. De conclusies gaan volgens hem alle kanten op. “Van het positieve effect op patiënten tot een toename van productiviteit van medewerkers in een omgeving van hout.” Zo zijn er veel mythes over houtbouw maar evenzoveel ontkrachtingen daarvan. “Denk hierbij aan houtbouw is altijd brandonveilig tegenover houtbouw is brandveilig.” Verder blijkt milieu en milieubewust bouwen niet de enige driver om te kiezen voor houtbouw. “Gelukkig zien we ook dat mensen weten dat houtbouw gezonder is. Alleen is dat percentage nog vrij laag.

Bouwen in hout moet volgens Peter geen doel op zich zijn, maar een middel. ‘We moeten het dus eerst hebben over het doel. Hout is niet op elke plek het beste materiaal, maar hij is wel een voorstander om meer in hout te bouwen.” Hij benadrukt dat we meer moeten uitgaan van de kracht van het hout. “Gezien de onderzoeken moeten we bewust een keuze maken over het al dan niet in het zicht brengen van hout. Dit in relatie met techniek én beleving.” Tot slot is kennisdelen op het gebied van geluid en brandveiligheid nodig. “Op dit vlak is er namelijk al veel bekend, het ontbreekt echter aan het delen daarvan!” Maar ook onderzoek blijft nodig. Dat is ook de reden dat we in  ons ‘Acoustic Experience lab’ in Harderwijk onderzoek doen naar de beleving van geluid bij houtbouw – we nodigen regelmatig partijen uit om de akoestiek van houten gebouwen te komen beleven.
Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de effecten van hout op de gezondheid, aandacht voor duurzame houtkap én houtbouw in een natuurlijke omgeving. “Het plantsoen, het park en bijvoorbeeld waterberging rond de houten woning ervaren mensen namelijk ook als belangrijk.”

Bekijk de presentatie van Peter Kuindersma:

Onderzoek consumentenbeleving houtbouw door Peter Kuindersma

Enquête woonconsumenten

Begin 2023 is een grootschalige enquête onder woonconsumenten uitgevoerd. Basis voor dit onderzoek was een door Ingenii Bouwinnovatie uitgevoerde literatuurstudie naar internationale onderzoeken op het gebied van beleving een houtbouw. In mei 2023 is het onderzoek naar consumentenperceptie van houten woningbouw afgerond. Hierover lees je meer in dit bericht.

Lees meer

  • Lees het gehele artikel over eerste resultaten van het onderzoek naar de Consumentenwaardering van Houtbouw.
  • Ook een interessant artikel over houtbouw dat hierop aansluit leest u hier.

Heeft u hierover een vraag?

Wilt u meer informatie over Ingenii Bouwinnovatie of over deze themagroep? Neem contact op met Peter Kuindersma